Personvernerklæring

SOLBERG BIL AS – SOLBERG BIL NOTODDEN AS


Ditt personvern er viktig for Solberg Bil Skien AS og Solberg Bil Notodden AS (nedenfor forkortet til «Solberg Bil» eller «vi») og vi vil i denne erklæringen informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger i hht gjeldende lovgivning og personvernregler, nå for tiden kalt GDPR.


Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

Solberg Bil AS, org.nr 928 103 277, Vestre Buktenveg 11-13, 3736 Skien, tlf 35 58 35 20. [email protected] er behandlingsansvarlig for håndteringen av opplysningene dine i henhold til denne erklæringen.


Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg. Du bør lese hele personvernerklæringen.

-Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven, GDPR. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

-De fleste opplysninger vi har om deg er opplysninger du selv gir oss ved kjøp av / forespørsel om varer og tjenester levert av Solberg Bil.

-Personopplysningene dine deles med våre leverandører for å kunne muliggjøre levering av aktuelle produkter og tjenester.

-Du kan når som helst rette og slette personopplysningene dine, og vi oppbevarer dem uansett ikke lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

Personopplysninger vi behandler er de opplysningene som du har gitt oss eller de opplysningene som vi har innhentet fra deg eller en tredjepart. Når du gjør et kjøp hos oss, leier/låner/prøvekjører et kjøretøy, selger kjøretøyet ditt til oss eller leverer kjøretøyet til på et av våre verksteder, gir du oss informasjon om deg selv. Det samme når du registrerer en kundekonto hos oss. Du kan også komme til å gi oss kontakt info ved et arrangement eller åpen kundekveld. Informasjonen du utleverer kan være for eksempel navn, reg.nr på kjøretøy, e-post, telefonnummer, adresse, personnummer eller annen økonomisk informasjon eller spørsmål om produkter og tjenester som du ønsker å vite mer om, eller informasjon om kjøretøyet ditt som du har oppgitt til oss. Når du leverer kjøretøyet ditt på et av våre verksteder for reparasjon eller service, innhenter vi opplysninger om kjøretøyet. Informasjonen er først og fremst av teknisk karakter, som opplysninger om kjørelengde, status for komponenter, bruk av bilens funksjoner mm. Ved verkstedbesøk lagrer vi også opplysninger om besøket, gjennomført feilsøking og utført arbeid inklusive produkter som er reparert, skiftet ut eller installert. Vi innhenter informasjon om kjøretøyets ulike identifikasjonsnumre og dette innhentes også når du kjøper eller leaser et kjøretøy fra oss. Vi vil foreta en kredittsjekk ved inngåelse av en eventuell kredittavtale.  

Vi kan også komme til å behandle opplysninger om deg som vi i markedsføringsformål, eller for å forbedre kundeopplevelsen din, har kjøpt eller fått til gang til fra offentlige registre og databaser. For eksempel nasjonale kjøretøyregistre eller ulike kredittsjekkopplysningstjenester.

Personopplysningene som angis ovenfor kan vi komme til å behandle om deg også i de tilfeller der en annen leverer inn kjøretøyet ditt til oss for reparasjon eller service for din regning. Hvis du leverer inn et kjøretøy, eller om du representerer et foretak, behandler vi navnet ditt og kontaktopplysningene dine.


Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Solberg Bil bruker personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester som avtalt. Vi bruker også opplysningene for å gi deg en best mulig kundeopplevelse for eksempel i form av å gi deg relevant og målrettet kommunikasjon og informasjon i forbindelse med våre produkter og tjenester.

Opplysningene blir brukt til å personalisere kommunikasjonen og informasjonen du mottar fra Solberg Bil, for eksempel ved å finne produkter og tjenester som er relevant for deg samt å ivareta våre rettigheter og oppfylle våre plikter i henhold til lov eller avtale.

Vi behandler navn og personopplysninger, kundenummer, registreringsnummer, kjøretøyinformasjon, informasjon om de produktene og tjenestene du har kjøpt/leaset/lånt eller lign., samt betalingsinformasjon i den hensikt å administrere vårt kundeforhold, inklusive din betaling. Vi behandler disse opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser som følger av de avtalene du har inngått med oss eller for å gi deg informasjon om de produktene og tjenestene du har bedt om fra oss. Vi behandler informasjon om kjøpshistorikk i brukerprofilen din. Informasjon som er lagret i kjøretøyets datamaskin kan komme til å behandles i forbindelse med service og vedlikehold eller for at vi skal kunne utføre feilsøking og fastslå og forbedre feil på kjøretøyet.

Vi behandler navn-, person, og kjøretøyopplysninger på kjøp for å kunne håndtere evt krav i forbindelse med angrerett, reklamasjon eller garanti.

Vi behandler navn, personnummer og førerkortinfo, samt evt økonomisk situasjon for å kunne fastslå identiteten din når vi inngår avtale med deg, for å verifisere førerkortet ditt og for å utføre kredittsjekker. Behandlingen av personnummer er klart motivert ut fra betydningen av sikker identifisering i forbindelse med inngåelse av våre avtaler, registering av bil og er også nødvendig for å kunne levere ut kjøretøy i forbindelse med prøvekjøring.

Ovenfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Solberg Bil, det vil si at du er registrert kunde eller har forespurt om et eller flere av våre produkter eller tjenester, vil vi kunne sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Solberg Bil eller om vi skulle sende deg markedsføring som faller utenfor rammene av kundeforholdet, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi sender deg markedsføring.

For enkelte tjenester vil det være nødvendig å overføre personopplysningene dine til tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen. Dette kan du lese mer om på de respektive tjenestetilbydernes hjemmeside. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.


Databehandleravtale

Solberg Bil inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.


Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Solberg Bil som behandlingsansvarlig lagres som hovedregel på servere i Norge.


Informasjonskapsler, cookies

Se Datasikkerhet


Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi ansatte opplæring og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Solberg Bils retningslinjer og rutiner for personvern.


Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.


Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt kan du få hentet ut ved å ta kontakt med oss på epost [email protected] Hvis noen av opplysningene vi har registrert på deg ikke er korrekte, anbefaler vi deg til å gi oss beskjed slik at vi kan endre dette fortløpende. Tilbakekalling av samtykke, helt eller delvis får imidlertid ingen innvirkning på vår behandling av dine personopplysninger i tiden før tilbakekallingen fant sted. Under visse forutsetninger har du også rett til å be om sletting eller begrensning av personopplysningene dine eller innvende mot vår behandling. Du har også rett til, under visse forutsetninger å få ut de personopplysningene du har gitt til oss i lesbart format. Du har også rett til å klage til Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet som utøver tilsyn over foretakets håndtering av personopplysninger.

Du trenger aldri å utlevere dine personopplysninger til Solberg Bil, men i tilfelle du ikke gjør det, kan vi som regel ikke inngå eller oppfylle avtale med deg, unntatt hvis det er snakk om kontantsalg i en fysisk butikk til en lavere verdi eller det er spørsmål om viss kontaktinformasjon, f.eks e-post, og opplysningen ikke er nødvendig for en spesifikk transaksjon.

Til bokføringsformål lagrer vi, i henhold til gjeldende bokføringslov, informasjon som kreves om vår avtale med deg i henhold til slik lov, i 5 år.  


Kontaktinformasjon

Solberg Bil AS, orgnr 928 103 277, Vestre Buktenveg 11-13, 3736 Skien.

Tlf: 35 58 35 20 

Epost: [email protected]

Kontakt oss

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser